นักแสดง-พิธีกร
ชิตณรงค์ วิเศษสมภาคย์
ชิตณรงค์ วิเศษสมภาคย์ | ปั้น
ประวัติส่วนตัว :
ชิตณรงค์ วิเศษสมภาคย์ | ปั้น
วันเกิด :
08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
ผลงาน :

ผลงานล่าสุด :

ละครดอกแก้วกาหลง  

ผลงานที่ผ่านมา :

หนุ่ม CLEO 2015 / The Bacherlor Thailand

Social network IG :  Chitvac120

Top