นักแสดง-พิธีกร
ปุณณิศา ศิริสังข์
ปุณณิศา ศิริสังข์ | ใบเตย
ประวัติส่วนตัว :
ปุณณิศา ศิริสังข์ | ใบเตย
วันเกิด :
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
ผลงาน :

ผลงานที่ผ่านมา : 

           ละครสงครามนางงาม 2

Social network IG : Social network IG :

Top